Sökning: "Jesper Strömberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Jesper Strömberg.

 1. 1. Ungdomsidrott i nordväst : En kvalitativ studie om hur idrottsföreningar och kommuner i nordvästra Skåne arbetar för att främja fysisk aktivitet för barn och ungdomar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Jesper Strömberg; Victor Bragard; [2023]
  Nyckelord :ungdomsidrott; ledarskap; motivation; självbestämmandeteorin; situationsanpassat ledarskap;

  Sammanfattning : This study aims to explore how sports clubs and municipalities in the north western part of Skåne can work together to retain youth in sports clubs and promote physical activity. The study investigates various strategies and methods that can help retain and attract youth to sports clubs and encourage their continued participation in physical activity. LÄS MER

 2. 2. Making Use of the Factor Zoo: An unpretentious attempt to predict asset returns using machine learning methods.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Line Clausen; Jesper Strömberg; [2022-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Factor modeling with the purpose of estimating assets returns is a dynamic and ever changing subject within finance. Recent literature has presented over 300 different fac-tors that seem to have significance in predicting asset returns. This new phenomenon in factor modeling has been dubbed ”The Factor Zoo”. LÄS MER

 3. 3. Postmodern finans: En explorativ studie om finansiella influensers och marknadsmanipulation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Jesper Mård; William Strömberg; [2022]
  Nyckelord :financial influencers; game rule; hyperrealism; irrational finance; market manipulation; postmodernity; rational finance; the Swedish market abuse act; finansiell influenser; hyperrealism; irrationell finans; marknadsmanipulation; marknadsmissbrukslagen; postmodernism; rationell finans; spelregel;

  Sammanfattning : Avsikten med denna studie har varit att studera problematiken som har uppstått i och med det växande fenomenet finansiella influensers och dess koppling till marknadsmanipulation. Med en explosiv ökning inom aktiehandeln på dagens finansmarknader är det många beslut som inte längre kan definieras med enbart klassisk finansiell teori. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation i Ledarskap på distans : en fallstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linus Strömberg; Jesper Persson; [2021]
  Nyckelord :Supervisor employee interaction; teleworking; COVID-19; Management styles; Pandemic; Workplace environment; Business communication; Communications; Homeworking; meeting; Digital leadership; Case study; Virtual leadership; Input process outcomes IPO model; Ledare medarbetare interaktion; Distansarbete; COVID-19; Ledarstilar; Pandemi; Arbetsmiljö; Affärskommunikation; Kommunikationer; Hemarbete; Möten; Digitalt ledarskap; Fallstudie; Virtuellt ledarskap; Input-Process-Outcome IPO modell;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att studera hur sättet att kommunicera mellan chef och medarbetare påverkats, där flertalet anställda till följd av COVID-19 fått ställa om och arbeta på distans. Metod: Studien är genomförd som en kvalitativ enfallsstudie med tvärsnittsdesign, på ett finansbolag beläget i Västra Götaland. LÄS MER

 5. 5. Implementation av ett digitalt biljettsystem anpassat för universitetsstudenter : med hänsyn till tillit och pålitlighet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Databas och informationsteknik

  Författare :Jesper Jissbacke; Uno Österman; Filip Nyberg; Agnes Öberg; Emil Strömberg; David Forslöf; Jesper Carlsson; Oskar Lindström; [2020]
  Nyckelord :Biljettsystem; digitalisering; digitalt; tillit; pålitlighet;

  Sammanfattning : Det nuvarande biljettsystemet för studentevenemang på Linköpings universitet genomförs nästan uteslutande genom fysiska biljettsläpp. Enligt en marknadsundersökning genomförd vid Linköpings universitet var 97% av biljettköparna och 96% av arrangörerna positivt inställda till att övergå till ett digitalt biljettsystem. LÄS MER