Sökning: "Jesse Best"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jesse Best.

 1. 1. Släng inte bara in en boll : En kvalitativ studie om lärares undervisningsinnehåll med avseende på bollspel och bollekar i idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Carolina Siverbo; Jesse Turkulainen; [2016]
  Nyckelord :Ball games; ball exercises; physical education and health; curriculum theory; Bollspel; bollekar; undervisning; idrott och hälsa; idrott och hälsa 1; läroplansteori;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarStudiens syfte var att undersöka hur lärare i idrott och hälsa på gymnasiet förhåller sig till läroplanen med avseende på bollspel och bollekar. Vidare var studiens syfte att analysera och diskutera resultaten utifrån läroplansteori som teoretiskt ramverk. LÄS MER

 2. 2. Bud burst of birch in Finland and the United Kingdom - Logistic regression analysis and modeling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Jesse Burström; [2013]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : The day of bud burst (DBB) of different tree species are known to be affected by factors such as growing degree days and temperature. In this paper a two state Markov chain is used to model DBB for birch. The model is fit using logistic regression and LASSO regularization is used to evaluate which of many potential factors best forecast DBB. LÄS MER