Sökning: "Jessica Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade orden Jessica Andersson.

 1. 1. Sjuksköterskors och distriktsköterskors erfarenheter av att arbeta med rådgivning via telefon och e-hälsa : En systematiskt genomförd litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Jessica Andersson; Sara Kanjou Abdallah; [2022]
  Nyckelord :E-hälsa; Erfarenhet er ; Rådgivning; Telefonrådgivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett av sjuksköterskans och distriktssköterskans ansvarsområde är att fatta beslut som ger individer möjlighet till att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa. Sjukvårdsrådgivning är en del av sjuksköterskans och distriktssköterskans arbete och utförs både via telefon och inom e-hälsa. LÄS MER

 2. 2. Ta steget för att hitta din läsglädje! : En kvalitativ undersökning om folkbibliotekariers läsfrämjande arbete med hjälp av alternativa metoder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ida Andersson; Jessica Norlin; [2022]
  Nyckelord :Public libraries; Reading promotion; Multimodal; Literacy; Children; Motivation; Barns perspektiv; Barnperspektiv; Läsfrämjande; Läsglädje;

  Sammanfattning : This thesis inquiries into the public libraries and librarians attitude towards and use of alternative methods in their reading promotion work for children aged 10–18. The statistics show that children's reading comprehension has decreased in surveys of PIRLS. LÄS MER

 3. 3. ”Vi bara löser det, eller…?” : En kvalitativ studie om förskollärares upplevelser av relationsbygge i stora barngrupper och låg personaltäthet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Josefin Andersson; Jessica Falkenberg; [2022]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; barngruppsstorlek; förskola; omsorg; personaltäthet; relationer;

  Sammanfattning : Idag är de flesta barnen i åldern 1 - 5 år i Sverige inskrivna i förskolan och tillbringar en stor del av sin barndom där. Barngrupperna har under de senaste åren vuxit i storlek och personaltätheten har minskat. LÄS MER

 4. 4. Akutsjukvård ur barn och deras  föräldrars perspektiv : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Trocmé; Jessica Andersson; [2022]
  Nyckelord :Child pediatric; Emergency care; Experience; Family centered care; Akutsjukvård; barn pediatrik; erfarenhet upplevelse; familjecentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: A child that requires acute medical attention differs from an adult in need of emergency care. This is because a child’s physiology and anatomy are significantly different. Essentially this means that treatment and the measurements that are taken to help assess the general physical health also differs. LÄS MER

 5. 5. Suicidala patienters möte med hälso- och sjukvården : En litteraturstudie ur patientens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Rebecca Gidnert; Jessica Andersson; [2022]
  Nyckelord :Litteraturstudie; Omvårdnad; Patienter; Suicidalitet; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett utbrett problem i samhället och kopplingen mellan psykisk ohälsa och suicid är tydlig. 703 000 personer dör globalt i suicid varje år och suicidförsöken beräknas vara 20 gånger fler. LÄS MER