Sökning: "Jessica Berglund"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Jessica Berglund.

 1. 1. Vill du spela bingo med mig? : En studie med laborativt material för att utveckla elevers kunskaper om positionssystemet

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Matematik

  Författare :Jessica Berglund; [2019]
  Nyckelord :laborativt material; learning study; positionssystem; variationsteori.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att med hjälp av en learning study med förtest och eftertest undersöka elevers förkunskaper om positionssystemet samt om elever genom laborativt material kan fördjupa sina kunskaper om positionssystemet. Studiens teoretiska utgångspunkt är hämtad från variationsteorin. LÄS MER

 2. 2. Specialagenterna : En intervjustudie om specialpedagogernas och speciallärarnas yrkesroll

  Master-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Jessica Berglund; [2018]
  Nyckelord :Inkludering; lågaffektivt bemötande; förändringsarbete; specialundervisningens historia; examensförordning; handledning; skolutveckling;

  Sammanfattning : Med min studie ville jag vinna ny kunskap om speciallärarnas och specialpedagogernas yrkesroller på två olika skolor, samt att beskriva hur deras praktik ser ut. Jag valde att intervjua tre speciallärare, tre specialpedagoger och tre från skolledningen från två olika skolor, en grundskola och ett gymnasium. LÄS MER

 3. 3. Belysningens påverkan på innergårdens atmosfär

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Belysningslära

  Författare :Tim Berglund; Jessica Marko; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to establishing principles of how lighting can be used in the planning of courtyards. The survey will bring the understanding to developers or others who work on designing lighting for courtyards and residential buildings on how light affects ambience in the courtyard. LÄS MER

 4. 4. Spektrumanalys och Dynamiska Management-system med Cisco Radio Resource Management och CleanAir

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jessica Berglund; Marielle Gallardo; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Interference is one of the most common causes of performance issues and reliability issues in wireless networks. Interference and background noise can be localized by performing spectrum analysis to measure amplitude and frequency characteristics of electromagnetic signals. LÄS MER

 5. 5. How teachers work to include newly arrived students in the English classroom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Berglund; Jessica Emgård; [2017]
  Nyckelord :Newly arrived students; Language development; English teaching; Pedagogical support; Genre pedagogy; Culture; Inclusive education;

  Sammanfattning : Over the recent years, global migration flows have brought increasing numbers of immigrating children to Swedish schools and this has, in turn, generated attention to questions regarding inclusive education. This case study aims to investigate how experienced teachers meet the needs of newly arrived students in the English classroom. LÄS MER