Sökning: "Jessica Berner"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jessica Berner.

 1. 1. Sociala Intranät : Dess användning, möjligheter och risker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Jessica Berner; Andrea Wildt-Persson; [2011]
  Nyckelord :Enterprise 2.0; sociala intranät; kommunikation; informations- och kunskapsutbyte; sociala medier; Skånemejerier; Securitas;

  Sammanfattning : Organizations over the world increasingly start to realize the possibilities of the use of a social intranet, also known as Enterprise 2.0. The social intranets can be used to collaborate and communicate with colleagues in the workplace. Both Cook (2008) and Coope (Barnett, 2011) say that Enterprise 2. LÄS MER

 2. 2. Renal dysplasi hos berner sennen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Jessica Bergman; [2010]
  Nyckelord :njursvikt; missbildning; histopatologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER