Sökning: "Jessica Björling"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jessica Björling.

 1. 1. Arbetsterapeuters uppfattning om begreppet aktivitetsbalans - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jessica Björling; Emma Seldert; [2020-06-09]
  Nyckelord :Concept development; Health and well-being; Occupational therapy;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns en stark koppling mellan obalans i vardagsaktiviteter och stressrelaterad psykisk ohälsa. Med hjälp av interventioner baserade på det arbetsterapeutiska begreppet aktivitetsbalans kan människor med stressrelaterad psykisk ohälsa få hjälp att uppnå välmående och välbefinnande i vardagen. LÄS MER

 2. 2. KBT eller IKBT? : En jämförande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jessica Lindgren; Maria Björling; [2015]
  Nyckelord :KBT; IKBT; litteraturstudie; kostnadseffektivitet; terapeutens roll; ångest; depression;

  Sammanfattning : Kognitiv Beteende terapi (KBT) är en sammansättning av två behandlingsformer; kognitiv terapi och beteendeterapi. Sammansättningen av dessa två började forskas kring på 1960-talet för att skapa en bättre behandling för individer med depression. LÄS MER