Sökning: "Jessica Bolin Åkerström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jessica Bolin Åkerström.

  1. 1. Skapa nytt av nästan nytt : En undersökning i huruvida en möbeltapetserare kan arbeta med återbruk av modernt producerade möbler

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet; Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

    Författare :Alexandra Folin; Jessica Bolin Åkerström; [2019]
    Nyckelord :upcycling; ikea; upholstery; reuse; återbruk; ikea; möbeltapetsering; återanvända;

    Sammanfattning : Kan en möbeltapetserare arbeta med återbruk av modernt producerade möbler? I vårt examensarbete har vi arbetat med återbruk av några utvalda produkter ur Ikeas sortiment. Vi har med vårt yrkeskunnande som möbeltapetserare och vår miljö som utgångspunkt velat skapa uppgraderade möbler av det människor tröttnat på. LÄS MER