Sökning: "Jessica Dahlin"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Jessica Dahlin.

 1. 1. Det är utsidan som räknas : En multimodal undersökning av tre svenska skönhetsklinikers budskap om skönhet, hälsa och ansvar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jessica Dahlin; [2018]
  Nyckelord :skönhetsingrepp; skönhetsbehandlingar; ideal; skönhetskliniker; attityder; hälsa; psykisk ohälsa; kroppsmissnöje; SFG; systemisk-funktionell grammatik; visuell textanalys; multimodal textanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är klarlägga hur tre svenska skönhetskliniker framställer sina tjänster på respektive webbplats. Jag har valt att använda mig av en multimodal textanalys för att undersöka både skriftliga och visuella element. Materialet begränsas till startsidorna samt webbsidorna om botoxbehandling och fettsugning. LÄS MER

 2. 2. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vid arbetstagares sjukdom

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jessica Dahlin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Rörelsefrihet för barn och unga i HVB : En grundläggande rättighet för barnets bästa?

  L3-uppsats,

  Författare :Mattias Thorn; Desiré Degeryd; Jessica Dahlin; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En undersökning av ljus av ljus - den omvända skuggbildningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Jessica Dahlin; [2014-03-14]
  Nyckelord :Light; Time; Trace; UV light; Paper; Two-dimensional;

  Sammanfattning : This work is an exploration of a method and how to find balance between it and its contents. One part consists of a technical study on how to use UV light to yellow distinct surfaces on paper and the other is about how to find use of the method. The common denominator is determined as the consequence of the relationship between light and time. LÄS MER

 5. 5. Att förändra och nyskapa : En fallstudie av Unionens förändringsarbete för att skapa nya mervärden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Jessica Dahlin; [2011]
  Nyckelord :Trade unions; change; involvement; organization learning; innovation; total communication; business concept; added value; Fackförbund; förändring; involvering; inlärning; nyskapande; totalkommunikation; affärsidé; mervärde;

  Sammanfattning : Ett aktuellt exempel på en bransch i stort behov av förändring är fackförbunden, som kan liknas vid tjänsteföretag där service och utveckling blir allt viktigare för att attrahera medlemmar och skapa konkurrensfördelar.Att vara medlem i ett fackförbund har under en lång period varit en självklarhet för många förvärvsarbetare i Sverige. LÄS MER