Sökning: "Jessica Dahlkvist"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Jessica Dahlkvist.

 1. 1. Vad är en likvärdig förskola?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ann-Sofi Maga; Jessica Dahlkvist; [2020]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; kvalitet; likvärdighet; utbildning;

  Sammanfattning : Förskolans utbildning ska anpassas till alla barn utifrån varje barns behov och förutsättningar, men hur går detta arbete till? Syftet med denna studie är att problematisera begreppet likvärdighet i relation till förskolan. För att precisera vårt syfte undersöker vi förskollärares uppfattning om begreppet likvärdighet, samt tittar på hinder och möjligheter som förskollärarna lyfter att de upplever i sitt arbete utifrån sin uppfattning om likvärdighetI denna studie har en enkätundersökning genomförts för att undersöka yrkesverksamma förskollärares uppfattning om en likvärdig förskola och därmed problematisera begreppet likvärdighet i relation till förskolan. LÄS MER

 2. 2. Implemenring av politiska beslut i skolan : En fallstudie om implementeringen av riktlinjerna för utbildningsval - arbete och samhällsliv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Jessica Dahlkvist; [2014]
  Nyckelord :Implementering; gymnasieskolan; styrning; tjänstemän;

  Sammanfattning : Implementeringsproblematik är något man inte sällan stöter på när politiska reformer skall genomföras. Problematiken ligger i att de beslut som fattas inte genomförs på det sätt beslutsfattarna avsett. Flera forskare, både internationella och nationella, har försökt hitta svar på vart i processen problematiken ligger. LÄS MER

 3. 3. Electrolux Aer : ”Exploring new possibilities in portable air conditioning together with Electrolux and KTH”

  Master-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Jaan Selg; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In an interdisciplinary team consisting of me Jaan Selg, industrial designer and Jessica Dahlkvist, design engineer we have made a proposal for a portable air condition for Electrolux.We will make a proposal for a portable air condition that uses existing technology. We will also consider found opportunities according to user insight. LÄS MER

 4. 4. Development & Optimization of a Portable Air Conditioner

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Jessica Dahlkvist; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis is a product development project that has been carried out between Electrolux, KTH Royal Institute of Technology and Konstfack University College of Arts, Crafts and Design. The purpose of the project was to explore the feasible opportunities within the field of portable air conditioning. LÄS MER

 5. 5. Bidragande konceptarbete inför lanseringen av den optiska sensorn RailEye för bekämpning av spårhalka

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Kristina Ahlinder; Jessica Dahlkvist; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är ett vidareutvecklingsarbete av RailEye, ett rälsöga som har möjlighet att, med hjälp av optik, läsa av var på tågrälsen det är halt. Problemet grundar sig i den spårhalka som bildas då fukt och överkörda löv får samverka under kyliga temperaturförhållanden vilket gör det svårt att manövrera tågen. LÄS MER