Sökning: "Jessica Dits"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jessica Dits.

  1. 1. Skeppsbron: Stadsrum i förändring

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

    Författare :Jessica Dits; [2015]
    Nyckelord :Skeppsbron; Stadsrum; Förändring; Tranströmer; Gamla stan; Tullhus; Hedqvist; Hamn; Stadsmuseet; Koppla samman; Utöka program; Göra tillgängligt; Komma ner till vattnet; Höra till; En sekvens av händelser; Rum för alla; Nu är jag här;

    Sammanfattning : Här är norr, här är Stockholm simmande palats och ruckel.Tomas Tranströmer: Inomhuset är oändligt ur För levande och döda (1989)Skeppsbron i Stockholm är ett stadsrum i förändring. I och med att Slussens ombyggnad står för dörren väntar en ny framtid platsen. Den äger en stor potential men upplevs idag som bortglömd och själlös. LÄS MER