Sökning: "Jessica Engelberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jessica Engelberg.

  1. 1. Trendspaning

    M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

    Författare :TANYA SIRÉN; JESSICA ENGELBERG; [2014]
    Nyckelord :Trendspaning;

    Sammanfattning : Kläder har gått från att vara funktionella och praktiska till att vara mode - ett sätt att uttrycka sig och sin identitet på som individ. Mode är idag något socialt som tillför tillhörighet och status. Bakom modet finns det kreativitet, kunskap, mängder med undersökningar och analyserande av omvärlden för att kunna skapa ett mode. LÄS MER