Sökning: "Jessica Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Jessica Eriksson.

 1. 1. Arbetsplatsens lärprocess och lärmiljö vid digitalisering : En enkät- och intervjustudie om ett förändringsarbete inom hemtjänsten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Jessica Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Informal learning; Adaptive and developmental learning; Learning environment; Digitisation; Home care; Informellt lärande; Reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande; Lärmiljö; Digitalisering; Hemtjänst;

  Sammanfattning : Då arbetslivet förändras i snabb takt och det finns förhoppningar och krav på att digitaliseringen ska lösa stora delar av de problem som uppstår vid snabba förändringar inom offentlig verksamhet har denna studie tittat närmare på hur lärandet kan se ut vid digital förändring inom offentlig verksamhet. Uppsatsens syfte var att undersöka och skapa kunskap om hur lärprocessen och lärmiljön vid införandet av nytt digitalt arbetssätt ser ut, utvecklas och fungerar i en hemtjänstgrupp. LÄS MER

 2. 2. ’’Jag kan inte förvänta mig att barnet lugnar ner sig och slutar skrika om inte jag själv gör det’’ : En kvalitativ studie om grundlärare i fritidshems uppfattningar om lågaffektivt bemötande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Fritidshemspedagogisk forskning; Jönköping University/Fritidshemspedagogisk forskning

  Författare :Jessica Eriksson; Julia Ahlin; [2020]
  Nyckelord :Lågaffektivt bemötande; Fritidshem; Bemötande; Förhållningssätt; Fritidslärare; Relationskompetens; Affekt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka fritidslärares uppfattningar om lågaffektivt bemötande i fritidshemmet. Hur uppfattar fritidslärarna att arbeta med ett lågaffektivt bemötande i fritidshemmet? Vilka möjligheter och utmaningar finns enligt fritidslärarna med lågaffektivt bemötande? Studien bygger på kvalitativ metod och har sin grund i semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 3. 3. Fornborgen och landskapet : En GIS-baserad visibilitetsanalys av relationen mellan bronsålderns fornborgar och dess landskapsrum.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Linus Olsson Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Hillfort; GIS; Viewshed; Phenomenology; Landscape; Bronze Age; Sweden; fornborg; vallanläggning; visibilitet; fenomenologi; landskap; bronsålder; Sverige; digital;

  Sammanfattning : For the better part of the 20th century, Swedish hillforts were seen strictly as an iron age phenomenon, and it was not until the mid-1980’s that we had reliable evidence that hillforts were already constructed during the Bronze Age. At the same time, archaeologists were moving away from the old militaristic studies to make way for studies based on the symbolical aspects of these monumental structures. LÄS MER

 4. 4. Finns ett behov av grundsärskoleförberedande förskoleklass? : Utmaningar och möjligheter att skapa förutsättningar i en skola för alla

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Jessica Eriksson; Emma Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Anpassningar; Flerfunktionsnedsättning; Grundsärskola; Intellektuell funktionsnedsättning; Utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att undersöka om det föreligger ett behov bland lärare, speciallärare och rektorer vad gäller grundsärskoleförberedande förskoleklass. Därtill beskriva vad en sådan förändring skulle kunna innebära med avseende på möjligheter och begränsningar för elevernas lärande med särskilt fokus på elever med måttlig eller svår intellektuell funktionsnedsättning alternativt flerfunktionsnedsättningar. LÄS MER

 5. 5. Närståendes upplevelse av att förlora en anhörig i suicid : En kvalitativ litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Jessica Sjölie; Sandra Eriksson; [2019]
  Nyckelord :bereaved; experience; grief; relatives; suicide;

  Sammanfattning : Background: Suicide is a common cause of death and mental illness is the main reason why someone decides to end their life. Many family members are left in sorrow after these dramatic changes. Research shows that people who have lost a relative in suicide are more likely to become depressed. LÄS MER