Sökning: "Jessica Fahlen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jessica Fahlen.

  1. 1. Föreningsidrotten-en hälsosam plats för vuxna människor? : Intervjustudie om drop in-aktiviteter för vuxna inom föreningsidrotten

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Umeå universitet/Pedagogiska institutionenUmeå Centrum för idrottsvetenskap; Umeå universitet/Umeå universitet/Pedagogiska institutionenUmeå Centrum för idrottsvetenskap

    Författare :Marie Lundin; Jessica Norrgård; [2010]
    Nyckelord :Physical activity; sport for all; Physical activity on Prescription [PAP]; public health; Fysisk aktivitet; idrott för alla; Fysisk aktivitet på recept [FaR]; folkhälsa;

    Sammanfattning : This paper has it’s background in Physical Activity on Prescription, a projectwhich the Swedish sports movement is part of. The study refers to a limiteddivision of sports for adults, namely a phenomenon here by referred to as dropin-activity. LÄS MER