Sökning: "Jessica Granlund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jessica Granlund.

 1. 1. Mapping of catalogue process for Volvo Cars accessories

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Sofia Granlund; Jessica Räihä; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Teaching English grammar : A case study of the differences and similarities between teaching English grammar to native- and non-native speakers of English in Sweden and in the UK

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Jessica Granlund; [2010]
  Nyckelord :accuracy; deductive grammar; English grammar teaching; explicit grammar; FL; grammar teaching; L1; metalanguage; teacher views on grammar; teacher practices of grammar;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the similarities/differences in the views on and practices of grammar teaching of a Swedish teacher of English (FL – Foreign Language) and a UK teacher of English (L1 – First Language). Furthermore, the study tries to explain how the differences found in the comparison can be connected to each country’s different steering documents and to the different teaching conditions involved in teaching English to L1 learners compared to FL learners. LÄS MER