Sökning: "Jessica Hanna"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Jessica Hanna.

 1. 1. En hissautomations begränsningar och tillgångar : En fallstudie som undersöker hur en hissautomation bör användas i en plockmiljö

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Jessica Winberg; Svensson Hanna; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Jag måste liksom göra som dom säger..." : En litteraturstudie om upplevelsen av makt bland personer med opioidberoende i underhållsbehandling

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hanna Holm; Jessica Gårdh; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ATT SHOPPA ÄR BILLIGARE ÄN TERAPI : En kvantitativ studie om välbefinnande i relation till överkonsumtion

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jessica Lindblom; Hanna Subasic; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Gemenskap och tillit inom virtuella team : En kvalitativ studie om organisatoriska förutsättningar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Jessica Björkquist; Hanna Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Gemenskap; gruppkultur; teamledare; tillit; organisatoriska stödstrukturer; virtuella team;

  Sammanfattning : Samhällets digitalisering och utveckling av nya digitala teknologier har gett möjligheten att arbeta vart du än befinner dig och tillsammans med kollegor i olika delar av världen. Virtuella team är ett sådant exempel på ny arbetsform där människor är utspridda på olika geografiska platser samtidigt som de samarbetar med hjälp av kommunikations- och informationsteknologi (IKT). LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeutiska interventioner vid hand- och armträning efter stroke : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Jessica Erlandsson; Hanna Höglund; [2020]
  Nyckelord :Stroke; occupational therapy; upper extremity;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa och beskriva arbetsterapeutiska interventioner vid hand-och arm träning för vuxna män och kvinnor med stroke, samt att undersöka interventionernas effekt och studiernas beviskraft. Metod: Datainsamling utfördes via litteratursökning i fyra databaser inom hälsa och medicin. LÄS MER