Sökning: "Jessica Henriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Jessica Henriksson.

 1. 1. Manualtrogenhet i utförandet av metoden Imitativ Respons - en deduktiv och induktiv analys av habiliteringspersonals beskrivningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Cecilia Henriksson Behrns; Jessica van den Hoogen; [2018-06-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Imitativ Respons är en imitationsintervention för små barn med autism. I denna uppsats undersöktes manualtrogenhet och syn på verksamma mekanismer i Imitativ Respons bland habiliteringspersonal. LÄS MER

 2. 2. Utformning av företagsentré som speglar Autofrics kompetens och värden

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jessica Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Företagsentré; produktutvecklingsprocessen; formspråk; semantik; modeller;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett examensarbete som utförts för högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, vid Karlstads universitet. Projektet har handlat om att ta fram ett förslag på en entré till ett industriföretag. Företaget är Autofric AB i Hagfors, som tillverkar spiraler och skruvtransportörer. LÄS MER

 3. 3. Den problematiska läxan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Jessica Henriksson; [2015]
  Nyckelord :Läxor; attityd; kvalitativ; intervjumetod;

  Sammanfattning : Syftet för denna studie är att undersöka yrkesverksamma svensklärares användning av och attityder till läxan i grundskolans senare år. En semistrukturerad intervjumetod, inom den kvalitativa forskningsinriktningen, används för detta ändamål. Intervjuer gjordes med fem yrkesverksamma lärare i svenska i grundskolans senare år. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelse av att arbeta med hastigt försämrade patienter efter genomförd ALERT-utbildning.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jessica Henriksson; Helena Lidström; [2015]
  Nyckelord :ALERT; MEWS; Medical Emergency Team; Intensive Care; Nurse; Perception; ALERT; MEWS; MIG; Intensivvård; Sjuksköterskor; Upplevelser;

  Sammanfattning : Titel: Sjuksköterskors upplevelse av att arbeta med hastigt försämrade patienter efter genomförd ALERT-utbildningBakgrund: Patienter som fått hjärt- och/eller andningsstillestånd på vårdavdelningar och som läggs in på intensivvårdsavdelning (IVA) har haft försämrade vitalparametrar redan 6-8 timmar innan ankomst till IVA. 50 % av dessa inläggningar hade kunnat förhindras om personalen på avdelningen haft rätt kunskap i att upptäcka varningssignaler och hur de åtgärdas. LÄS MER

 5. 5. Western NGOs representation of“Third World women” : - A comparative study of Kvinna till Kvinna (Sweden) and Women for Women International (USA)

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it; Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Jessica Hansson; Malin Henriksson; [2013]
  Nyckelord :“Third World women”; representation; generalization; stereotype; NGO;

  Sammanfattning : The purpose of this descriptive study is to examine how two Western women‟s NGOs represent women in the “Third World”. The examined cases are the progressive NGOs Kvinna till Kvinna (Sweden) and the American counterpart Women for Women International (US).Qualitative research methodology has been utilized throughout this study. LÄS MER