Sökning: "Jessica Jan"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Jessica Jan.

 1. 1. Konflikt, vad händer med revisor-klient relationen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Annika Milgunoff; Wass Jessica; [2016]
  Nyckelord :Revisor- klient konflikt; relationer; oberoende; påverkan;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Konflikt, vad händer med revisor-klient relationen?Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Annika Milgunoff och Jessica WassHandledare: Jan SvanbergDatum: 2016– JanuariSyfte: Det är sparsamt med tidigare forskning om hur revisorer upplever attklientrelationen påverkats vid en revisionsrelaterad konflikt. Vi vill belysa tio revisorerspersonliga uppfattning om hur deras klientrelationer har påverkats då de stått fast vid sinprofessionella åsikt. LÄS MER

 2. 2. Det autentiska transformativa ledarskapets effekter inom revisionsbyråer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Hanna Vozila Uhlin; Jessica Hermansson; [2015]
  Nyckelord :Autentisk transformativt ledarskap; etisk kultur; RAQ acts; objektivitet;

  Sammanfattning : Titel: Det autentiska transformativa ledarskapets effekter inom revisionsbyråerNivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Hanna Vozila Uhlin & Jessica HermanssonHandledare: Jan SvanbergDatum: Juni - 2015Syfte: Själva funktionen hos en revisor bygger på en oberoende och objektiv granskning. Då det förekommit en del revisionsskandaler på senare år, finns det anledning att tro att så inte alltid är fallet. LÄS MER

 3. 3. Den nya generationens mobbning – En kvalitativ studie om förekomsten av organisatoriskt lärande i fyra grundskolors arbete mot cybermobbning.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Paul Jacks; Jessica Rönnlund; [2014-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Den nya generationens mobbning – En kvalitativ studie om förekomsten av organisatoriskt lärande i fyra grundskolors arbete mot cybermobbning.Författare: Paul Jacks och Jessica Rönnlund.Kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet. LÄS MER

 4. 4. Lost in communication En kvalitativ studie kring företagarnas uppfattning om Härryda kommuns kommunikation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Cecilia Josefsson; Gabriella Sandberg; [2012-02-15]
  Nyckelord :företagare; organisationskommunikation; samhällskommunikation; uses and gratifications; innehåll; kommunikation; information;

  Sammanfattning : Titel: Lost in communicationFörfattare: Cecilia Josefsson och Gabriella SandbergUppdragsgivare: Härryda kommun – Jessica Waller och Ingrid ClaessonKurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, examensarbete, Institutionen för Journalistik, Medieroch Kommunikation (JMG), Göteborgs universitetTermin: Höstterminen 2011Handledare: Jan StridAntal ord: 14978Syfte: Är att ta reda på varför företagen i kommunen är missnöjda och vilka faktorer som kanpåverka kommunikationen med Härryda kommun.Metod: Kvalitativ studie i form av djupintervjuerMaterial: Kvalitativa djupintervjuer med 10 stycken företag från Härryda kommun. LÄS MER

 5. 5. Stora Torget i Enköping : visionen om ett grönt torg fullt av liv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jessica Ingelsson; Alexander Lindqvist; [2012]
  Nyckelord :aktivitet; funktion; grönska; socialt liv; torg; activity; function; social life; squares; vegetation;

  Sammanfattning : Torget har alltid varit en viktig del av staden och en sammanfogande knutpunkt för stadens karaktär, gator och byggnader. Människan har under historiens lopp samlats på städernas torg i samband med torghandel och olika slag av socialt umgänge. Torgen används ännu idag som mötesplatser och marknadsplatser. LÄS MER