Sökning: "Jessica Köhler"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jessica Köhler.

 1. 1. Representation av genus i engelskämnet – En komparativ studie av läromedel för årskurs 7

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna

  Författare :Jessica Köhler; [2020]
  Nyckelord :Engelska; genus; läromedel; Lgr11; Wings; Top Up; Good Stuff Gold.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tidigare fanns en statlig läromedelsgranskning i Sverige. Sedan denna avvecklats har istället ansvaret för granskning av läromedel ålagts lärarna och skolorna själva. Syftet med denna studie är att genomföra en kritisk granskning av läromedel. I läroplanen (Lgr11) framgår tydligt att jämställdhet är något skolan skall verka för. LÄS MER

 2. 2. Rapport från skapandet av läromedlet ”Mysteriet med den försvunna kvinnan - En landskapsresa genom Sverige”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Veronica Köhler; Jessica Jakobsson; [2015]
  Nyckelord :Läromedel; ämnesövergripandegenus; berättande text; elevinflytande; sociokulturellt perspektiv; erfarenhetspedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER