Sökning: "Jessica Leander"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jessica Leander.

 1. 1. “Det är inte Rocket Science att göra Science”. En kvalitativ studie om hur Citizen Science-plattformar organiserar sig för att motivera till deltagande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jessica Leander; Jakob Traung; [2015-06-25]
  Nyckelord :citizen science; motivation; organisation; projects; platforms; volunteering;

  Sammanfattning : Facilitated by the breakthrough of the internet, new ways of organizing internet-based projects that harness the power of the crowds are becoming increasingly common. Today there are ways of using the crowd as paid labour, as funders of your new project ventures and even for helping scientists doing science. LÄS MER

 2. 2. Att börja äta eller sluta leva : Fem unga kvinnors berättelse om kampen mot anorexia och vägen tillbaka

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linn Bengtsson; Jessica Leander; [2015]
  Nyckelord :Anorexia; intervjuer; kvinnor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa är en ätstörning som kännetecknas av extrem banting och självsvält. Sjukdomen kan leda till ett livshotande tillstånd. Anorexia är välkänt inom vården, trots detta är det den ledande psykiska sjukdomen som orsakar flest dödsfall. LÄS MER