Sökning: "Jessica Lind"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Jessica Lind.

 1. 1. Hemma bra, men borta bäst? - En kvantitativ studie om individers prestation och motivation relaterat till en ökad frekvens av hemarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Anderberg; Jessica Lind; Malin Olsson; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Home is good, but away is best? - A quantitative study about individuals’ performance and motivation related to an increased frequency of working remotely Seminar date: 2020-06-03 Course: FEKH19, Business Administration: Bachelor’s degree Project in Strategic Management, Undergraduate level, 15 credits Authors: Julia Anderberg, Jessica Lind and Malin Olsson Advisor: Devrim Göktepe-Hultén Key words: Working remotely, Performance, Motivation, Gender, Agency theory Purpose: Working remotely results in loss of control for the company, which leads to an increased opportunistic behaviour among employees. Insights in this area of problem, could be used as a tool for companies to make the employees work consistently with the interest of the company. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av en personcentrerad vård för personer med hjärtsvikt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Lind; Jessica Puhakka; [2019]
  Nyckelord :heart failure; person centered care; self care; quality of life; hjärtsvikt; personcentrerad vård; egenvård; livskvalitet;

  Sammanfattning : Hjärtsvikt drabbar cirka två procent av befolkningen och sjukdomen påverkar personens vardag och förmåga till att utföra vardagliga sysslor. Prognosen för hjärtsvikt är allvarlig, personer som blivit diagnostiserade med hjärtsvikt har en median överlevnadstid på cirka 2 år. LÄS MER

 3. 3. Industrial Symbiosis in Heat Recovery Collaborations between Data Centers and District Heating and Cooling Companies

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Jessica Lind; Erik Rundgren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tough competition from local heating and cooling solutions fuels the pursuit of new cost efficient heat sources for district energy companies. This master thesis explores the possibilities for a district heating and cooling company to integrate data centers for recovery of residual heat. LÄS MER

 4. 4. Rör inte välfärden! : - Hur invandringens diskurs har förändrats sedan 1965

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Jessica Lind; Sabina Gamboa; [2016]
  Nyckelord :Diskursanalys; Invandrare; Historiematerialism; Foucault; Marx;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to analyze how the discourse of immigrants and immigration has changed since 1965 and expose what mechanism control the discourse. The time periods that we choose to analyze were: 1965-1975, 1985-1995 and 2010-2016. LÄS MER

 5. 5. Polismyndigheten i förändring : En retorisk analys av förändringskommunikation ur ett public relation-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Cecilia Lind; Jessica Karlsson; [2016]
  Nyckelord :förändringskommunikation; organisationsförändring; Polismyndigheten; Polissamordningen; public relation; retorikanalys;

  Sammanfattning : Polismyndigheten i Sverige genomförde mellan 2013 och 2015 en omfattande omorganisering där syftet var att bli en gemensam Polismyndighet. Arbetet kunde följas via Polissamordningens hemsida, där de kontinuerligt uppdaterade med information för medarbetare och medborgare. LÄS MER