Sökning: "Jessica Lindblom"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Jessica Lindblom.

 1. 1. Lyckas en inkluderande organisation inkludera? : En semiotisk analys av sexuella identiteter i RFSU:s reklamfilmer

  M1-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linnea Lanevik; Jessica Lindblom; [2021]
  Nyckelord :Heteronormativity; queer theory; heterosexuality; homosexuality; semiotics; commercials; stereotypes; norms.; Heteronormativitet; queerteori; heterosexualitet; homosexualitet; reklam; semiotik; stereotyper; normer.;

  Sammanfattning : I följande studie har olika sexuella identiteters skildring och inkludering analyserats i tre av RFSU:s reklamfilmer, men med ett specifikt fokus på homosexualitet. RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, är en etablerad svensk riksorganisation som arbetar med sexual upplysning, preventivmedel, aborträtt, frågor gällande sexualitet och rättigheter. LÄS MER

 2. 2. Uppfattningen av aggression hos virtuella 3D karaktärer : En undersökning om skillnaden mellan könen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jessica Lindblom; Jonas Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Icke-verbal kommunikation; kroppsspråk; känslouttryck; animation;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks skillnaden mellan män och kvinnor i huruvida de uppfattar kroppsspråk då det appliceras på en avskalad virtuell karaktär. Utifrån tidigare forskning om kroppsspråk och känslouttryck skapades fyra animationer föreställande gångcykler samt knackningar som visualiserade två olika känslor: glädje samt ilska. LÄS MER

 3. 3. ATT SHOPPA ÄR BILLIGARE ÄN TERAPI : En kvantitativ studie om välbefinnande i relation till överkonsumtion

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jessica Lindblom; Hanna Subasic; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Synen på medarbetarskap : En studie av medarbetare och skolledares syn på medarbetarskap inom den kommunala gymnasieskolan.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Karin Lindblom; Jessica Lindgren Meng; [2020]
  Nyckelord :coworkership; empowerment; employeeship; employee attitudes employee responsibility; employee theory; followership.; medarbetare; medarbetarskap; medarbetaransvar; hermeneutik; fenomenologi.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra och utveckla kunskap om medarbetarskap inom den kommunala gymnasieskolan. I förlängningen ämnar vi dessutom få en djupare förståelse för innebörden av medarbetarskap i gymnasieskolan ur både ett medarbetar- och ett ledarskapsperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Postoperativ smärta samt upplevd effekt av smärtbehandlingen ur ett patientperspektiv vid planerad höftoperation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jessica Vestberg; Malin Lindblom; [2019]
  Nyckelord :Hip surgery; postoperative pain; pain management; patient perspective; Höftoperation; postoperativ smärta; smärtbehandling; patientperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Höftartroplastik är rankad som nummer 11 på listan över de mest smärtsamma kirurgiska ingreppen. Att utveckla kronisk smärta postoperativt rapporteras vara så hög som 10%. Syfte: Studera vuxna patienters upplevelser av postoperativ smärta efter planerad höftoperation samt patienternas erfarenhet av smärtbehandlingen. LÄS MER