Sökning: "Jessica Mårtensson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Jessica Mårtensson.

 1. 1. Usability and Trust in E-health applications

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Jessica Mårtensson; Cajsa Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Usability; E-health; UX; Trust; doctor-patient relationship; cross-channel user experience; digitalization;

  Sammanfattning : Tekniken är en stor del av dagens samhälle. Allt fler tjänster och saker blir digitaliserade, nu även sjukvården. Denna avhandling kommer att introducera dig till e-hälsa och hur digitaliseringen av sjukvården påverkar relationen mellan doktor och patient samt vilka förtroendeproblem som kan uppstå. LÄS MER

 2. 2. Usability and Trust in E-health applications

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Jessica Mårtensson; Cajsa Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Usability; Trust; E-health; UX;

  Sammanfattning : Tekniken är en stor del av dagens samhälle. Allt fler tjänster och saker blir digitaliserade, nu även sjukvården. Denna avhandling kommer att introducera dig till e-hälsa och hur digitaliseringen av sjukvården påverkar relationen mellan doktor och patient samt vilka förtroendeproblem som kan uppstå. LÄS MER

 3. 3. Omega-3-fettsyrors inverkan på läsförmåga och läsförståelse hos skolbarn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Anna Mårtensson; Jessica Nilsson; [2015-08-04]
  Nyckelord :omega-3-fettsyror; läsförmåga; läsförståelse; skolbarn;

  Sammanfattning : Sahlgrenska Academyat University of GothenburgDepartment of Internal Medicine and Clinical NutritionAbstractTitle: Omega-3 fatty acids and their effect on reading ability and readingcomrehension among school childrenAuthor: Anna Mårtensson and Jessica NilssonSupervisor: Helen LindqvistExaminer: Mette AxelsenProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor's thesis in clinical nutrition, 15 hpDate: April 8, 2015___________________________________________________________________________Background:Cognition is a complex concept that concerns the human ability to preserve and useinformation. Our cognition has a great impact on our ability to assimilate education and put itinto practice during the school years. LÄS MER

 4. 4. ATT ANMÄLA ELLER INTE ANMÄLA. EN KVALITATIV STUDIE OM REDOGÖRELSER FÖR UPPLEVELSER AV ATT GÖRA ANMÄLAN ENLIGT 14 KAP. 1 § SOCIALTJÄNSTLAGEN

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Lina Mårtensson; Jessica Olsson; [2015]
  Nyckelord :Anmälningsplikt; Barnmisshandel; Barn som far illa; barn- och ungdomspsykiatrin; Organisationer;

  Sammanfattning : Syfte med vår uppsats var att nå ökad förståelse och kunskap om anmälningsplikten i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen och hur plikten sägs upplevas av professionella som omfattas av den. Vi har använt oss av en kvalitativ ansats med semistrukturerad intervjuform och intervjuat fem stycken behandlare inom barn- och ungdomspsykiatrin. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskors upplevelser av psykisk ohälsa hos flyktingbarn

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Jessica Eriksson; Gabriella Mårtensson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER