Sökning: "Jessica Magnusson"

Visar resultat 16 - 17 av 17 uppsatser innehållade orden Jessica Magnusson.

 1. 16. Ökade kostnader orsakade av IFRS : - en studie om ökade kostnader för redovisning och revision vid implementering av IFRS

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Författare :Jessica Allebert; Karolina Ivarsson; Caroline Magnusson; [2006]
  Nyckelord :IFRS; normförändring; kostnader;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under flera år har det förts diskussioner inom EU om att harmonisera och förbättra reglerna av finansiell redovisning för noterade företag inom unionen. Det har även funnits en strävan att närma sig de redovisningsnormer som tillämpas internationellt, framförallt IAS. LÄS MER

 2. 17. Att leva med DAMP och ADHD - en empirisk studie om hur pedagoger kan underlätta och stödja barn som lever med DAMP och ADHD

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Jessica Carlsson; Annica Magnusson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en empirisk studie om hur man behandlar barn med DAMP och ADHD och hur man som pedagog kan underlätta för barn med neuropsykiatriska diagnoser i skolan. Syftet med uppsatsen är att få insikt i hur det är för barn att leva med DAMP och ADHD och hur det påverkar dem i skolan. LÄS MER