Sökning: "Jessica Melki"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jessica Melki.

  1. 1. Google Translate och dess påverkan på webbplatser : En undersökning av användbarhet och tillgänglighet för Google Translate som maskinöversättning på webbplatser

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Jessica Melki; Mischa Kouthoofd-Lans; [2018]
    Nyckelord :Maskinöversättning; användbarhet; tillgänglighet; Google Translate;

    Sammanfattning : Google Translate helps people around the world to translate from one language to another, and translates about 100 billion words every day. The translation is used for all types of information, for essays, on websites, social media or for every day communication. LÄS MER