Sökning: "Jessica Nolberger"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jessica Nolberger.

  1. 1. Osynlig och oförutsägbar trötthet  - En litteraturstudie om hur fatigue beskrivs av personer med Multipel Skleros

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

    Författare :Emma Reinert; Jessica Nolberger; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund: Multipel Skleros [MS] är en kronisk autoimmun neurologisk sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet. Ett av de vanligaste symtomen många patienter med MS lider av är kronisk trötthet, fatigue. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur personer med multipel skleros beskriver fatigue och hur fatigue påverkar det dagliga livet. LÄS MER