Sökning: "Jessica Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Jessica Persson.

 1. 1. "Världen kommer inte bli bättre av sig själv" : En kvalitativ studie om civil olydnad och identitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Jessica Persson; [2019]
  Nyckelord :civil olydnad; diskurs; identitet; rättfärdigande;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur personer genom berättelser om sin civila olydnad skapar mening och identitet. Jag har även intresserat mig för deras motiv och drivkrafter, samt hur de rättfärdigar genomförandet av aktioner som innefattar lagbrott. LÄS MER

 2. 2. Delningsekonomi - delade meningar eller delade resurser? : En uppsats om sambandet mellan inkomst och efterfrågan på delningsplattformar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jessica Johansson; Ellen Westman Persson; [2019]
  Nyckelord :delningsekonomi; efterfrågan; normal vara; pooler; Uppsala;

  Sammanfattning : Digitala delningstjänster är ett modernt ekonomiskt fenomen som vuxit i takt med IT-utvecklingen. För att bidra med ett nytt teoretiskt perspektiv på detta relativt outforskade ämnesområde kommer uppsatsen undersöka efterfrågesidan av delningsekonomin med hjälp av en unik datainsamlingsmetod. LÄS MER

 3. 3. Arbetsmotivation : En kvantitativ studie om hur arbetstillfredsställelse och feedback samverkar med motivationen hos personliga assistenter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Stina Landegren; Jessica Persson; [2019]
  Nyckelord :job satisfaction; work motivation; feedback; personal assistant; arbetstillfredsställelse; arbetsmotivation; feedback; personlig assistent;

  Sammanfattning : I denna kvantitativa studie var syftet att undersöka hur arbetstillfredsställelse samt feedback samverkar med arbetsmotivation hos yrkesgruppen personliga assistenter i kommunal verksamhet. Urvalet i denna studie bestod av personliga assistenter som arbetar i en liten kommun i Västra Götaland. LÄS MER

 4. 4. Elever och lärares syn på samhällskunskapsämnet -En kvalitativ studie kopplad till socioekonomisk bakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hjalmar Säbom; Jessica Persson; [2019]
  Nyckelord :Samhällskunskap; Socioekonomisk bakgrund; Socioekonomisk status; Skola; Lärare; Elever; Bourdieu;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att på ett kvalitativt sätt undersöka om det föreligger några skillnader kring hur elever uppfattar samhällskunskapsämnet utifrån vilken tidigare skola de gått på. Dessa tidigare skolor ligger i områden med olik socioekonomisk status och således är syftet att undersöka om elever ser på ämnet samhällskunskap på ett annorlunda sätt utifrån deras bakgrund. LÄS MER

 5. 5. Matematiksvårigheter inom area och omkrets

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sanna Petersson; Jessica Persson; [2019]
  Nyckelord :Area och omkrets; Grundskola; Instrumentell förståelse; Matematiksvårigheter; Relationell förståelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vad befintlig forskning visar kring elever med matematiksvårigheters förståelse samt att undersöka vilken form av förståelse som gynnar eleverna i störst grad inom area och omkrets, instrumentell- eller relationell förståelse. I litteratursökningsprocessen var utgångspunkterna instrumentell och relationell förståelse, area och omkrets samt matematiksvårigheter. LÄS MER