Sökning: "Jessica Pierre"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Jessica Pierre.

 1. 1. Sjuksköterskans psykiska reaktioner och behov efter traumatiska händelser i arbete på akutmottagning : med inriktning på avlastande samtal, psykologisk debriefing och hinder för genomförande

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Moa Karlsson; Jessica Pierre; [2019]
  Nyckelord :Defusing; barriers; Psychological debriefing; Nurse s experience; Nurse s needs; Traumatic event; Avlastande samtal; Hinder; Psykologisk debriefing; Sjuksköterskans upplevelse; Sjuksköterskans behov; Traumatisk händelse;

  Sammanfattning : Inom arbetet på en akutmottagning utsätts sjuksköterskor regelbundet för traumatiska händelser. Detta kan påverka både den psykiska och fysiska hälsan negativt samt även påverka kvalitén på vården. LÄS MER

 2. 2. Elever och lärares syn på samhällskunskapsämnet -En kvalitativ studie kopplad till socioekonomisk bakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hjalmar Säbom; Jessica Persson; [2019]
  Nyckelord :Samhällskunskap; Socioekonomisk bakgrund; Socioekonomisk status; Skola; Lärare; Elever; Bourdieu;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att på ett kvalitativt sätt undersöka om det föreligger några skillnader kring hur elever uppfattar samhällskunskapsämnet utifrån vilken tidigare skola de gått på. Dessa tidigare skolor ligger i områden med olik socioekonomisk status och således är syftet att undersöka om elever ser på ämnet samhällskunskap på ett annorlunda sätt utifrån deras bakgrund. LÄS MER

 3. 3. ”En grupp där kvinnor äntligen får vara proffs”. En kvalitativ studie om gemenskap och kvinnoseparatism i Växtgäris

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Jessica Ewerlöf; [2018]
  Nyckelord :Växtgäris; community; separatism; social networks; field; habitus; structure; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim with this thesis is to broaden the understanding of women’s experiences with separatism in the Swedish Facebook group “Växtgäris”. There are few studies written about the importance of separatism for women, and even less about separatism within social networks. LÄS MER

 4. 4. Det manliga köttet: Om köttets roll i skapandet av maskuliniteter, och den svenska hållbarhetsdiskursens genus(o)medvetenhet rörande ekologiskt hållbar köttkonsumtion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Jessica Nilsson; [2014-07-24]
  Nyckelord :masculinities; meat; power; ecological sustainability;

  Sammanfattning : Several studies indicate that Swedish men consume more meat than women, more frequently appear in advertisements for meat and more often than women handle the grilling of meat. Production of meat is one of the largest contributors to greenhouse-gas emissions and thereby poses a challenge for ecological sustainability. LÄS MER

 5. 5. Vårdhundens betydelse för att främja välbefinnande hos äldre på vård och omsorgsboende : En litterturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Wieckman; Jessica Pierre; [2014]
  Nyckelord :Therapy dog; Elderly; Well-being; Animal assisted therapy; Animal assisted activity; Nursing home; Terapihund; Äldre; Välbefinnande; Djurassisterad terapi; Djurassisterad aktivitet; Vård- och omsorgsboende;

  Sammanfattning : .... LÄS MER