Sökning: "Jessica Raikunen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jessica Raikunen.

  1. 1. Har du borstat tänderna? : Vårdpersonalens uppfattningar av munvård hos äldre

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Jessica Raikunen; Frida Skånbeck; [2019]
    Nyckelord :litteraturöversikt; munhygien; munhälsa; perception; särskilt boende;

    Sammanfattning : .... LÄS MER