Sökning: "Jessica Roos"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Jessica Roos.

 1. 1. Tryggt ljus när mörkret faller på : ett ljussättningsförslag för Stångby Stadsdelspark i Lund

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jessica Roos; [2019]
  Nyckelord :ljus; ljussättning; upplevelse; trygghet; gestaltning; landskapsarkitektur; genus; Stångby stadsdelspark;

  Sammanfattning : 36% av Malmös medborgare har i en undersökning uppgett att de känner sig otrygga när de går ensamma utomhus när det är mörkt. Ungefär hälften av dessa har även avstått från olika aktiviteter på grund av sin upplevda otrygghet. LÄS MER

 2. 2. Dimensionering av Jumkils nya skolas energisystem : implementering av bergvärmepump, solcellsanläggning och batterilager

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Frida Andersson; Johanna Carlsson; Linnéa Hane; Jesper Larsson; Josephine Lindén Magnusson; Hanna Olofsson; Richard Robertsson; Pontus Roos; Jessica Wänlund; [2018]
  Nyckelord :energikartläggning; miljöcertifiering; flödesbatteri; varvtalsstyrd värmepump; PVsyst; solcellsanläggning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to develop a modern and energy efficient system solution for a school in Jumkil, combining solar power, battery storage and geothermal heat pump system. By using models, simulations and available literature the study examines the dimensions of the included components for optimal coverage of the schools energy demand. LÄS MER

 3. 3. Patientundervisning vid svårläkta sår - en bytande faktor för egenvården : en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jessica Båth; Anna Roos; [2018]
  Nyckelord :Egenvård; Patientundervisning; Personcentrerad omvårdnad; Sjuksköterskans professionella ansvar; Svårläkta sår;

  Sammanfattning : Bakgrund  Svårläkta sår är något som drabbar cirka en procent av Sveriges befolkning och påverkar hela livssituationen. Sårläkningen påverkas av många olika faktorer, och för att gynna sårläkningen kan patienter undervisas om egenvårdsåtgärder. Omvårdnaden vid svårläkta sår ska vara evidensbaserad. LÄS MER

 4. 4. Tidiga insatser i matematikundervisningen med fokus på taluppfattning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Maria Roos; [2016]
  Nyckelord :Matematik; undervisningsinsats; kommunikation; bedömningsstöd; årskurs 1-3;

  Sammanfattning : En god taluppfattning är grundläggande för förståelsen i matematik och för att ha framgång iämnet visar forskning. Den pekar också på hur viktig barns tidiga matematiska medvetenhetär för senare skolframgångar och att tidiga insatser är av betydelse för att främja eleversmatematiska utveckling. LÄS MER

 5. 5. Det var värt det, vi fick ju ett barn till slut - Adoptivföräldrars upplevelse av att vara under utredning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jessica Gedda; Felicia Sörensen; [2014]
  Nyckelord :Social services; Adoption; Adoption investigation; Adoptive parents; Social Sciences;

  Sammanfattning : Author: Jessica Gedda and Felicia Sörensen Title: It was worth it, we got a child in the end – Adoptive parents’ experience of being under investigation for adoption [translated title] Supervisor: Anna Angelin Assessor: Hans-Edvard Roos The aim of this study was to examine how adoptive parents’ experience to be under investigation for adoption at the social services. Furthermore the ambition was to find out whether the adoption investigation was seen as an intrusive and unpleasant experience or as a natural part of becoming an adoptive parent. LÄS MER