Sökning: "Jessica Ruud"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jessica Ruud.

 1. 1. Vägen mot ett klimatpositivt Haninge : Kartläggning av utsläpp och möjligheter till framtida negativa utsläpp

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Dina Babiker; Jessica Ruud; [2022]
  Nyckelord :Bio-CCS; BECCS; carbon inventory; Haninge municipality; Vattenfall; Bio-CCS; BECCS; klimatredovisning; Haninge Kommun; Vattenfall;

  Sammanfattning : För att minska den globala uppvärmningen har en rad olika aktörer satt mål för minskade utsläpp fram till 2050, däribland Haninge kommun. För att kommunen skall minska sina utsläpp bör de först kartlägga sina utsläppskällor för att få en tydlig bild över vart potentiella minskningar kan ske. LÄS MER

 2. 2. Use of Biochar Producing Cookstoves in Rural Kenya : Energy efficiency, air pollution concentrations and biochar production potential

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Siri Ranung; Jessica Ruud; [2019]
  Nyckelord :Biochar; improved cooking stoves; three stone open fire;

  Sammanfattning : Household air pollution annually kills around 14 300 people in Kenya, due to the hazardous smoke of incomplete combustion coming from inefficient stoves. Exposure to this smokeleads to lethal health issues for the women and children staying in these kitchens, but the smoke also leads to a contribution to global warming. LÄS MER