Sökning: "Jessica Söderlind"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jessica Söderlind.

  1. 1. Kunddriven fastighetsförvaltning : Bostadsföretagens arbete med tryggare bostadsområden

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)Högskolan i Halmstad

    Författare :Viktoria Nebeling; Jessica Söderlind; [2010]
    Nyckelord :Kunddriven fastighetsförvaltning; bostadsföretag; tryggare bostadsområden; brottsförebyggande arbete; situationell brottsprevention; vakanser; skadegörelse; omflyttning;

    Sammanfattning : Kunddriven fastighetsförvaltning handlar om att bostadsföretag i sin strävan efter att utvecklas, bör förändra sin service och värna om sina kunder, det vill säga sätta hyresgästerna i fokus. För att lyckas som bostadsföretag måste verksamheten inriktas på det som är viktigast för hyresgästen och det är enligt kundundersökningarna trygghet. LÄS MER