Sökning: "Jessica Sjöö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jessica Sjöö.

  1. 1. Kundanpassade produkter : En kvalitativ studie kring kundanpassning av modeprodukter

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Jessica Sjöö; Jessica Bergstrand; [2016]
    Nyckelord :Kundanpassning; konsumentbeteende; mode; kläder; hållbarhet;

    Sammanfattning : Konsumenter tar allt mer plats på marknaden och har genom deras växande unika behov framkallat en förändring i modeföretagens strategier. Gårdagens massmarknad har förändrats till dagens micromarknad där kundens behov står i fokus vid framtagningen av nya produkter. LÄS MER