Sökning: "Jessica Sjöstedt"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jessica Sjöstedt.

 1. 1. Chefsrekrytering - Att rekrytera rätt person till rätt tjänst på rätt sätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Jessica Nilsson; Jonathan Sjöstedt; [2018]
  Nyckelord :Chefsrekrytering; rekryteringsprocess; kravprofilering; urvalsarbete; kompetensbaserad- och evidensbaserad rekrytering samt den sociala rekryteringsansatsen; Social Sciences;

  Sammanfattning : Personalen är organisationers viktigaste resurs och då chefer syftar till att leda, utveckla och organisera verksamheter blir rekryteringen av dessa individer avgörande för organisationers lönsamhet. För att rekrytera rätt person till rätt tjänst krävs det att arbetet blir gjort på rätt sätt. LÄS MER

 2. 2. Det går inte att göra lika, det gör inte det även om man ska. : En kvalitativ studie om etnicitet och handlingsutrymme i familjehemsutredningar.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Sofie Karlsson; Jessica Sjöstedt; [2017]
  Nyckelord :familjehem; etnicitet; socialkonstruktionism; gräsrotsbyråkrati; nätverkshem; idealfamilj; likabehandling; socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med detta självständiga arbete är att undersöka hur etnicitet tillskrivs betydelse i utredningar avfamiljehem. Vidare vill vi undersöka hur familjehemssekreterarna beskriver sitt handlingsutrymme iutredningsarbetet. LÄS MER

 3. 3. En hårfin linje mellan liv och död : Om före detta kriminellas vändpunkt i livet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jessica Larsson; Therese Sjöstedt; [2014]
  Nyckelord :locus of control; turning point; crime; future perspectives; x-convicts; kriminalitet; vändpunkt; framtidsperspektiv; kriminella;

  Sammanfattning : Denna studie vill ge större inblick och förståelse för individen bakom den kriminella stämpeln, samt bringa insyn i dessa individers egna tankar om sina kriminella handlingar och kampen ut ur kriminaliteten. Avsaknaden av tron på att personliga livshändelser sker utifrån egna handlanden, där personen istället agerar passivt offer i sitt liv är något som återfinns hos interner. LÄS MER