Sökning: "Jessica Stange"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jessica Stange.

  1. 1. Retoriken - ett verktyg för att uppnå legitimitet : En fallstudie om hur UNHCR arbetar med sin externa kommunikation på sociala medier för att skapa samt upprätthålla sin legitimitet.

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

    Författare :Jessica Stange; Agnes Melin; [2018]
    Nyckelord :Rhetoric; Visual rhetoric; Legitimacy; Strategy; Strategic communication; Digital media; retorik; bildens retorik; legitimitet; strategi; strategisk kommunikation; digitala medier;

    Sammanfattning : Legitimacy is something all organizations aims for and much research has been done on gaining legitimacy among profit-making companies, but much less research has been done on nonprofit organizations and their legitimacy. Therefore this study will address this gap between charity organizations, which are nonprofit companies, and their legitimacy. LÄS MER