Sökning: "Jessica Strid"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Jessica Strid.

 1. 1. Visst kan "vi" göra fel men de värsta felen begås av "de andra"! : En innehållsanalys av läroböckerna Se samhället och Reflex 123 i samhällskunskap utifrån framställningen av "vi" och "de andra".

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jessica Strid; Madicken Hammarquist; [2020]
  Nyckelord :Läroböcker; samhällskunskap; ”vi” och ”de andra”; läromedelsteori; postkolonial teori.;

  Sammanfattning : I denna undersökning har framställningen av ”vi” och ”de andra” i två utvalda läroböcker i samhällskunskap undersökts genom kvalitativ innehållsanalys. En jämförelse mellan två läroböcker har gjorts. LÄS MER

 2. 2. Förtryck eller frihet? : En kritisk diskursanalys av slöjan och slöjbärare i svensk media från 2018-2019

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jessica Strid; [2020]
  Nyckelord :Diskurs; slöjan; slöjdebatten; kritiskt diskursanalys; Fairclough;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker jag hur den muslimska slöjan och slöjbäraren framställs i artiklar från de rikstäckande dags- och kvällstidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Jag har genom att använda kritisk diskursanalys synliggjort vilka diskurser som finns i 15 utvalda artiklar från ovanstående medier under 2018-2019. LÄS MER

 3. 3. Missbruk av skatteavtal : Kan de föreslagna reglerna i BEPS åtgärdspunkt 6 motverka förfaranden som missbrukar skatteavtal. Om inte, kan Sverige motverka sådana förfaranden genom att tillämpa generalklausulen mot skatteflykt?

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap

  Författare :Anna Persson; Jessica Tedenhag; [2015]
  Nyckelord :BEPS; Action 6; transactions aimed at avoiding tax; treaty abuse; LOB-rule; PPT-rule; general anti-avoidance rule GAAR ; BEPS; åtgärdspunkt 6; skatteundvikande förfaranden; missbruk av skatteavtal; LOB-regel; PPT-regel; generalklausul mot skatteflykt;

  Sammanfattning : BEPS-projektet startades år 2012 för att förhindra att skattesubjekt använder kryphål i skatteavtalen och staternas nationella lagstiftningar för att erhålla skatteförmåner. År 2013 utgav OECD en handlingsplan som identifierar 15 åtgärder som ämnas vidtas. LÄS MER

 4. 4. Den nya generationens mobbning – En kvalitativ studie om förekomsten av organisatoriskt lärande i fyra grundskolors arbete mot cybermobbning.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Paul Jacks; Jessica Rönnlund; [2014-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Den nya generationens mobbning – En kvalitativ studie om förekomsten av organisatoriskt lärande i fyra grundskolors arbete mot cybermobbning.Författare: Paul Jacks och Jessica Rönnlund.Kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet. LÄS MER

 5. 5. Ny strid, Ny svid : En fallstudie av Absolut Vodkas visuella kommunikationmed avseende på målgruppspositionering.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Niklas Svanlindh; Anna von Friedrichs Grängsjö; [2013]
  Nyckelord :Absolut Vodka; Visuell kommunikation; marknadsföring; VALS; STP-processen; ESP.;

  Sammanfattning : Title: A new battle, the same bottle: A case study of the visual communication of Absolut Vodka and how it’s positioned towards different market segments.Author: Anna von Friedrichs Grängsjö & Niklas SvanlindhTutor: Jessica GustafssonPurpose: To overview the visual communication of Absolut Vodka and how it’s positioned towards different market segments. LÄS MER