Sökning: "Jessica Sundberg"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Jessica Sundberg.

 1. 1. Prematuritet och amning : en litteraturöversikt över upplevelsen att amma det prematura barnet

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Carlsson; Jessica Sundberg; [2018]
  Nyckelord :Prematura barn; Amning; Upplevelser; Kvinna; Moderskap;

  Sammanfattning : Globalt sett uppskattas att det årligen föds omkring 15 miljoner för tidigt födda barn, vilket innebär att de föds före graviditetsvecka 37. Beroende på hur tidigt förlossningen sker ser vården olika ut, men majoriteten av de för tidigt födda barnen vårdas på en neonatalvårdsavdelning. LÄS MER

 2. 2. Förskolans material ur ett genusperspektiv : En kvalitativ studie om några förskolors val, placering och utrymme av material i lärmiljön, ur ett genusperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Eklund Jessica; Sundberg Maria; [2017]
  Nyckelord :Genus; barn; material;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Strategier för cykelplanering - En fallstudie av två svenska kommuner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Jessica Sundberg; [2016]
  Nyckelord :Cykelplanering; Strategier; Trafikplanering; Malmö; Mölndal; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis highlight why the goals of increased cycling are not achieved, despite the fact that many municipalities establish policies and strategies to increase the use. Malmö and Mölndal have been reviewed based on how they work with bicycle planning, how cycling has developed over the past years and how the bicycle infrastructure is today. LÄS MER

 4. 4. Barnen som inte fanns : En kvalitativ studie baserad på självbiografier med fokus på individers upplevelse av omsorgssvikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Jessica Göransson; Sara Sundberg; [2015]
  Nyckelord :neglect; physical and mental abuse; malpractice; children of dysfunctional parents; barn som far illa; omsorgssvikt; försummelse; vanvård; fysisk misshandel; psykisk misshandel;

  Sammanfattning : The aim of this study was to describe and understand how individuals in adulthood experienced a childhood with neglect, and how they handled neglect. In order to reach the perspective of the individuals who grew up with neglect, we chose to use autobiographical books as our empirical material. LÄS MER

 5. 5. Utomhuspedagogik : En undersökning om pedagogers inställning till utomhuspedagogik i förskolan

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jessica Sundberg; [2014]
  Nyckelord :outdoor education; outdoor activity; preschool teacher; attitudes; utomhuspedagogik; utevistelse; förskollärare; inställning;

  Sammanfattning : This is a study where the purpose was to investigate whether preschool teachers have a positive or negative attitude to outdoor education. Their view of outdoors education is also treated. The methods used were questionnaires and semi-structured interviews. LÄS MER