Sökning: "Jessica Svedberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jessica Svedberg.

 1. 1. Understanding The Business Value Of Customer Data From Connected Services - An exploratory case study of what business value an emerging automotive OEM can create from customer data generated by connected services

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Clara Segerstedt; Jessica Svedberg; [2021-07-09]
  Nyckelord :business value; value creation; customer data; connected services; vehicle connectivity;

  Sammanfattning : The rapid development of connectivity accelerated by a myriad of emerging technologies contribute to an ever-growing volume of data in which companies have realized the need for, and value of, becoming data-driven. Data, and more specifically, customer data, is thus a promising area for transforming insights into actions which identifies new value creation opportunities to enhance business performance. LÄS MER

 2. 2. Online brand experience ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jessica Svedberg; Sofia Kleist; [2019-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vilket behov finns det av en specialpedagog? En studie kring förskollärares syn på behovet av specialpedagogiskt stöd i förskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jessica Grahn; [2014-04-24]
  Nyckelord :förskollärare; specialpedagog; specialpedagogik; yrkesroll; förskola;

  Sammanfattning : Syfte: Studien avser att undersöka hur förskollärares behov av specialpedagogiskt stöd i förskolan tillgodoses. Syftet preciseras med följande frågeställningar:• I vilka situationer tar förskollärare kontakt när de behöver hjälp i verksamheten?• Vad förväntar de sig att specialpedagogen ska hjälpa till med?• Skiljer det i vilka situationer olika förskollärare anser att en specialpedagog bör kontaktasTeori: Studien utgår från ett systemteoretiskt helhetsperspektiv. LÄS MER