Sökning: "Jessica Tran"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jessica Tran.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av ett nytt triagesystem på en akutmottagning i förhållande till patientsäkerhet

  Magister-uppsats,

  Författare :Jessica Tran; Jimmie Winkler; [2021-03-02]
  Nyckelord :Triage; triagesystem; patientsäkerhet; sjuksköterskans roll; symtom och tecken; samverkan; erfarenhet och klinisk kompetens;

  Sammanfattning : Background: An Emergency unit manages an extensive variety of patients with different conditions and ailments. It is the responsibility of the department to deal with, and treat, everything from minor to major conditions requiring immediate medical attention. Typically work is organized and prioritized with the support of a triagesystem. LÄS MER

 2. 2. Varför följer inte alla krigets lagar?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fia Tran; Jessica Sandin; [2020]
  Nyckelord :Genèvekonventionen; efterlevnad; Sydsudan; normer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna studie fokuserar vi på Genèvekonventionen i förhållande till skyddet av civila i tider av krig och konflikter, ofta kallad den fjärde Genèvekonventionen. Allt fler civila skadas idag i väpnade konflikter, vilket indikerar att den fjärde Genèvekonventionen inte efterlevs i praktiken. LÄS MER

 3. 3. En stressig arbetsmiljö påverkar sjuksköterskans profession : Hur ett etiskt förhållningssätt och hur kvalitén av patienternas vård blir påverkad av en stressig arbetsmiljö samt hur det kan förebyggas

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jessica Tran; Sheila Qahiri Poorjam; [2016]
  Nyckelord :stress; ethical approach; work environment; stress; etiskt förhållningssätt; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det som sjuksköterskor oftast upplever vara påfrestande i sin profession är stress, vilket är förekommande inom hälso- och sjukvården (Beh & Loo, 2012; Donelly, 2014). Det uppenbarar sig i form av arbetsfaktorer och påverkar både sjuksköterskan och hens arbetsmiljö. LÄS MER