Sökning: "Jessica Trulsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Jessica Trulsson.

 1. 1. Material reception conditions for asylum seekers in the EU: the Swedish implementation from a perspective of multi level governance

  Master-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Jessica Trulsson; [2014]
  Nyckelord :Material reception conditions; asylum seekers; European Union; Sweden; Common European Asylum System; Multi-level governance; implementation; Social Sciences;

  Sammanfattning : In 2013, the EU established a Common European Asylum System in order to harmonize the asylum laws throughout Europe. One of the directives in this common system is a revised version of the Reception Conditions Directive from 2003, establishing rules for housing, clothing and food for the asylum applicants. LÄS MER

 2. 2. Vi är si, de är så - en studie av hur sverigedemokraterna konstruerar svenskheten.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Jessica Trulsson; [2012]
  Nyckelord :Swedes; The others; Orientalism; Sweden; Swedish Democrats; Swedishness; Mänskliga rättigheter; Human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Swedish democrats crossed the four percent threshold for parliament representation in Sweden for the first time in the election 2010. This controversial party has teared open a lot of emotion in the Swedish debates, mostly because of their anti-immigrant politics. LÄS MER

 3. 3. Barnets bästa i främsta rummet : En studie av förverkligandet av principen om barnets bästa i Sverige

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Jessica Trulsson; [2011]
  Nyckelord :Convention on the rights of the child; Sweden; Best interest of the child; barnkonventionen; FN:s konvention om barnets rättigheter; Asylum; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Convention of the Rights of the Child came into force in 1990 after a number of ratifications from various nations around the world, including Sweden. When Sweden agreed to undertake the obligations of the convention, the swedish government were committed to protect and ensure children’s rights. LÄS MER

 4. 4. En skola för alla ur ett barnperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Linda Hallgren; Jessica Trulsson; [2010]
  Nyckelord :mobbning; respekt; individanpassning; inflytande;

  Sammanfattning : Examensarbetet handlar om en skola för alla så som barn förstår och beskriver den. Uppsatsen bygger på en studie med ett femtiotal barn som går i årskurs tre respektive årskurs fem. De två klasserna befinner sig i två olika kommuner i Skånelän. LÄS MER