Sökning: "Jessica Wänlund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jessica Wänlund.

 1. 1. Nätanslutning av en framtida elväg : En kartläggning av anslutningsmöjligheter för E4an mellan Gävle och Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Amelie Ekström; Jessica Wänlund; [2021]
  Nyckelord :electrification; electric road; energy demand; grid connection; electric vehicle; electric truck; heavy vehicles; freight transport; electrified transport sector; dynamic charging; on-the-go charging; power station; transformer station; elektrifiering; elväg; energibehov; nätanslutning; elfordon; tunga fordon; godstransport; elektrifierad transportsektor; dynamisk laddning; transformatorstation;

  Sammanfattning : The transport sector accounts for a third of Sweden’s total greenhouse gas emissions where cars and heavy trucks dominate the use of fossil fuels. The Swedish government is now intensifying the work for an electrified transport sector where electric roads could be an important part. LÄS MER

 2. 2. Nätanslutning av en framtida elväg : En kartläggning av anslutningsmöjligheter för E4an mellan Gävle och Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Jessica Wänlund; Amelie Ekström; [2021]
  Nyckelord :electrification; electric road; energy demand; grid connection; electric vehicle; electric truck; heavy vehicles; freight transport; electrified transport sector; dynamic charging; on-the-go charging; power station; transformer station; elektrifiering; elväg; energibehov; nätanslutning; elfordon; tunga fordon; godstransport; elektrifierad transportsektor; dynamisk laddning; transformatorstation;

  Sammanfattning : The transport sector accounts for a third of Sweden’s total greenhouse gas emissions where cars and heavy trucks dominate the use of fossil fuels. The Swedish government is now intensifying the work for an electrified transport sector where electric roads could be an important part. LÄS MER

 3. 3. Dimensionering av Jumkils nya skolas energisystem : implementering av bergvärmepump, solcellsanläggning och batterilager

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Frida Andersson; Johanna Carlsson; Linnéa Hane; Jesper Larsson; Josephine Lindén Magnusson; Hanna Olofsson; Richard Robertsson; Pontus Roos; Jessica Wänlund; [2018]
  Nyckelord :energikartläggning; miljöcertifiering; flödesbatteri; varvtalsstyrd värmepump; PVsyst; solcellsanläggning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to develop a modern and energy efficient system solution for a school in Jumkil, combining solar power, battery storage and geothermal heat pump system. By using models, simulations and available literature the study examines the dimensions of the included components for optimal coverage of the schools energy demand. LÄS MER