Sökning: "Jessica Wallgren"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Jessica Wallgren.

 1. 1. "Det här är en normal portion" Ätstörningsproblematik, medias påverkan och ungdomars kroppsbild ur ett normkritiskt skolperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anneli Arohlén; Lovisa Berglind; Jessica Wallgren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ätstörningar och ätstörningsproblematik är ett av de största växande psykiska problemen bland ungdomar. I den här litteraturstudien presenteras ett antal studier med fokus på symtom och faktorer som är relaterade till ätstörningar. LÄS MER

 2. 2. Jämställdhet – vad är det? : En genusanalys av beviljade ansökningar i Länsstyrelsen Västerbottens integrationsprojekt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

  Författare :Jessica Wallgren; [2015]
  Nyckelord :Jämställdhet; integration; etnicitet; icke svenskhet; kön;

  Sammanfattning : Uppsatsens teman är integration och jämställdhet där materialet består av ansökningar till integrationsprojekt § 37 a med särskilt jämställdhetsfokus, utlysta och beviljade av Länsstyrelsen Västerbotten under 2015. Syftet är att genom What´s the problem approach (WPR) analysera projektens ansökningar (Bacchi 2009). LÄS MER

 3. 3. RFID inom klädbranschen : En fallstudie på MQ

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jessica Brännström; Jessica Hugosson-Wallgren; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. SMS-LÅN UR ETT RÄTTSSÄKERHETSPERSPEKTIV

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Malin Bood; Jessica Wallgren; [2009]
  Nyckelord :Sms-lån; rättssäkerhet; konsumentkrediter; kronofogden; konsumentkreditlagen;

  Sammanfattning : SammanfattningVårt huvudsakliga syfte med denna uppsats är att undersöka den nya företeelsen med sms-lån och ungas (18-25 år) förhållande till detta. För att belysa de problem som sms-lån utgör gjordes analysen av uppsatsen utifrån rättssäkerhet. LÄS MER