Sökning: "Jessica Westergren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jessica Westergren.

 1. 1. Stöd till anhörigvårdare vid vård i livets slut : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jessica Westergren; Thererse Levander; [2018]
  Nyckelord :Anhörigvårdare; distriktssköterska; palliativ vård; stöd; vård i hemmet;

  Sammanfattning : Att vårda sin närstående i livets slut i hemmet kan av anhörigvårdare upplevas både psykiskt, emotionellt och fysiskt ansträngande. Det har även visat sig att distriktsköterskan upplever det svårt att tillgodose det stöd anhörigvårdarna anser sig vara i behov av. LÄS MER

 2. 2. Samverkan : mötet mellan förälder och pedagog där kommunikationssvårigheter råder

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jessica Westergren; [2015]
  Nyckelord :Inskolning anknytning trygghet föräldrasamverkan;

  Sammanfattning : This study, written in the form of an essay starts with the visualized narrative of a preschool preparatory training experience. The narrative illustrates a troubled conjunction between teacher and parent. The troubled conjunction concerns how long the preschool preparatory training should be. LÄS MER

 3. 3. Språkutvecklande högläsning : En undersökande studie i hur tre lärare arbetar med högläsning i förberedelseklasser

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete; Stockholms universitet/Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete

  Författare :Sirkka Aho; Jessica Westergren; [2008]
  Nyckelord :Andraspråkselever; flerspråkighet; högläsning; nyanlända elever; språkutvecklande; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Denna fallstudie är en undersökning om lärares arbeten med högläsning för de elever som är nyanlända till Sverige. Undersökningens syfte var att ta reda på hur tre lärare arbetar med högläsning i förberedelseklasser och på vilka sätt det arbetet var språkutvecklande. LÄS MER