Sökning: "Jessica Wulff"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jessica Wulff.

 1. 1. Vad påverkar ungdomars självbild? En enkätstudie som studerar relationen mellan massmedia, motionsvanor och självbilden bland gymnasieungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Maria Pollak; Jessica Wulff; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att vara vacker och smal är ett modernt skönhetsideal. Massmedia har kommit att spela en grundläggande roll i det moderna samhället. Ständigt påminns individen om idealet via bilder av vackra och smala människor. LÄS MER

 2. 2. LTG-metoden och ljudningsmetoden

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Martina Wrahme; Jessica Wulff; [2006]
  Nyckelord :Ltg-metoden; ljudningsmetoden;

  Sammanfattning : LTG-metoden och ljudningsmetoden. En kvalitativ undersökning om hur sju lärare tillämpar LTG-metoden och ljudningsmetoden. .. LÄS MER