Sökning: "Jessicka Roos"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jessicka Roos.

  1. 1. "Mörka färger säljer typ knappt"

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

    Författare :Jessicka Roos; Hanna Vult von Steyern; [2021]
    Nyckelord :personlig varumärkning; kriskommunikation; krisrespons; Situational Crisis Communication Theory; Instagram; personal branding; crisis communication; crisis response; Social Sciences;

    Sammanfattning : Personlig varumärkning är ett koncept som innebär att varumärken och dess image till stor del identifieras med en person. Personliga varumärken kommer med stora fördelar, exempelvis att en djupare relation etableras mellan organisation och konsument, vilket kan vara svårt att uppnå för en mer opersonlig organisation. LÄS MER