Sökning: "Jessie Karlsson Ferm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jessie Karlsson Ferm.

  1. 1. Vad ska barn lära i förskoleklass? : En studie utifrån pedagogers inblick om kunskap och lärande i förskoleklassens verksamhet.

    M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

    Författare :Jessie Karlsson Ferm; Jennie Fredriksen; [2016]
    Nyckelord :Förskoleklass; kunskap; lärande; pedagogik;

    Sammanfattning : Lärande och kunskap i förskoleklassen är enligt Ackesjö och Persson (2010) underprioriterat. Herrlin, Frank och Ackesjö (2012) menar att förskoleklassen och det lärande och innehåll som präglar verksamheten behöver diskuteras på grund av att det är en egen verksamhet mittemellan förskolan och grundskolan. LÄS MER