Sökning: "Jessika Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Jessika Svensson.

 1. 1. Fragmenterad affärsverksamhet : En analys av antifragmenteringsregeln i OECD:s modellavtal 2017

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jessika Svensson; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; Internationell skatterätt; Antifragmenteringsregeln; Fast driftställe; OECD;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ordet sexualitet som ett dilemma : En kvalitativ studie om förskolepersonals resonemang i ett samtal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jessika Svensson; Elin Tufvesson; [2019]
  Nyckelord :Förskolepersonal; sexuella läggningar; diskurs; barn; socialkonstruktionism; resonemang; språkliga mönster; förhållningssätt.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete baseras på förskolepersonals resonemang kring sexuella läggningar och vilka språkliga mönster samt förhållningssätt som är utmärkande i diskurserna. Utifrån forskning finns en osäkerhet kring begreppet sexuella läggningar bland förskolepersonal. LÄS MER

 3. 3. Malmö stadsbibliotek och framtiden : En diskursanalys av två stadsbibliotekariers tankar och visioner

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Nina Svensson Ney; Jessica Ralsgård; Jessika Steen; [2011]
  Nyckelord :elsebeth tank; folkbibliotek; framtid; diskursanalys; malmö stadsbibliotek; sven nilsson;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to examine the discourses aboutthe future of Malmö City Library expressed by the chief librariansSven Nilsson and Elsebeth Tank. Furthermore, our intention is tostudy the relation between the two. LÄS MER

 4. 4. Informationsförsörjning i intranätmiljöer : Kommunikativ innovation

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Jessika Svensson; [2010]
  Nyckelord :Kommunikation; web 2.0; webbportal och Knowledge Managment;

  Sammanfattning : Kommunikativ innovation är ett hett forskningsområde med tanke på web 2.0. Interaktion mellan människor uppstår kontinuerligt i vardagen och det är just i dessa konstellationer som ny kunskap genereras, information delas och erfarenhet bekräftas. Uppsatsen fokuserar på innovativ kommunikation i intranätmiljöer. LÄS MER

 5. 5. Informationsförsörjning i intranätmiljöer : Kommunikativ innovation

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Jessika Svensson; [2010]
  Nyckelord :Kommunikation; web 2.0; webbportal; intranät; Knowledge Managment;

  Sammanfattning : Kommunikativ innovation är ett hett forskningsområde med tanke på web 2.0. Interaktion mellan människor uppstår kontinuerligt i vardagen och det är just i dessa konstellationer som ny kunskap genereras, information delas och erfarenhet bekräftas. Uppsatsen fokuserar på innovativ kommunikation i intranätmiljöer. LÄS MER