Sökning: "Jesus Kristus"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Jesus Kristus.

 1. 1. Kan du höra honom komma : - om kristusbilder och kristologi i Nils Ferlins dikter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Magdalena Pettersson; [2019]
  Nyckelord :poesi; kristologi; Kristus; hermeneutik; Ferlin;

  Sammanfattning : Abstract Purpose: In this essay a limited and specific selection of poems by the Swedish poet Nils Ferlin, has been analyzed in order to find various images of Christ. By using these images of Christ, a possible Christology within the poems by Ferlin, will then be elucidated, a so called Ferlinian Christology. LÄS MER

 2. 2. Paulus och dopet. : En analys av dopet i Romarbrevet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Bibelvetenskap

  Författare :Simon Iversen; [2018]
  Nyckelord :Dop; Paulus; Kristus; Adam; bibelvetenskap; Romarbrevet; argumentation;

  Sammanfattning : Hur använder sig Paulus av dopet i sin argumentation och vad är dopets funktion i Romarbrevet 5:12-6:14? Jag delade in Romarbrevet 5:12-6:14 i mindre delar för att kunna göra mindre analyser av Paulus argumentation. Genom att fokusera på hur Paulus argumenterar, och ta fasta på nyckeltermer kunde jag se vad som var Paulus påståenden och hur han argumenterar för dessa. LÄS MER

 3. 3. Officerskapet i Frälsningsarmén med utgångspunkt från general Erik Wickbergs tal, predikningar och artiklar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Stig Axelsson; [2018]
  Nyckelord :Salvation Army; Officership; Erik Wickberg; Wickberg; Frälsningsarmén; Officerskap; Erik Wickberg; Wickberg;

  Sammanfattning : Officerskapet i Frälsningsarmén (FA) med utgångspunkt från general Erik Wickbergs tal, predikningar och artiklar. Erik Wickberg (1904–1996) är den ende svensk som har varit ledare för Frälsningsarmén (FA) i hela världen. Mellan åren 1961–1969 var han rörelsens stabschef och mellan åren 1969–1974 var han general. LÄS MER

 4. 4. Jesus Kristus - Solgud eller Guds son : En undersökning av alternativa sätt att förstå Jesu person

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Joakim Pårs; André Simu; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna religionsvetenskapliga uppsats behandlar ämnesområdet religion, symbolik och metaforer med temat tolkningar inom religion och religiösa texter. Syftet med uppsatsen är att redogöra för, analysera och pröva en alternativ tolkning av Jesus Kristus och i förlängning kristendomens ursprung. LÄS MER

 5. 5. Riket sal

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan; Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Lode Kuylenstierna; Dag Kuylenstierna; [2017]
  Nyckelord :Rikets sal; Dag Kuylenstierna; Lode Kuylenstierna; Genetik; biologi; upplösningstillstånd; orginal; kopia; masteressä; fri konst; Adam och Eva; konst; enäggstvilling; essä; fiktion; kirali; Människan; Kungliga Konsthögskolan; Jesus Kristus; tvillingbror; Jönköping; Ryhov; tumör;

  Sammanfattning : Master essä skriven i relation till examensutställningen av tvillingskulpturen Homo digitalis på galleri Mejan. Rukets sal är även en kortare utdrag av filmprojektet; Mina sanna lögners historia som under 2017 är under utveckling år 2017 med stöd av Region Jönköpings Län. LÄS MER