Sökning: "Jesus"

Visar resultat 1 - 5 av 224 uppsatser innehållade ordet Jesus.

 1. 1. Kan du höra honom komma : - om kristusbilder och kristologi i Nils Ferlins dikter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Magdalena Pettersson; [2019]
  Nyckelord :poesi; kristologi; Kristus; hermeneutik; Ferlin;

  Sammanfattning : Abstract Purpose: In this essay a limited and specific selection of poems by the Swedish poet Nils Ferlin, has been analyzed in order to find various images of Christ. By using these images of Christ, a possible Christology within the poems by Ferlin, will then be elucidated, a so called Ferlinian Christology. LÄS MER

 2. 2. "Att vara kyrka är ett hoppets tecken"

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Martin Wallén; [2019]
  Nyckelord :Ecclesiology; churchly identity; multi-culturalism; multi-religiosity; diversity; Church of Sweden; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : This MA thesis aim has been to examine what it means to be a church in a multi-cultural and multi-religious environment. The research question posed is: how is a churchly identity being described in contexts characterized by multiculturalism and multi-religiosity? This has been examined by semi-structured interviews with seven ordained ministers and one ordained deacon in four different churches within the Church of Sweden. LÄS MER

 3. 3. ἡ γλῶσσα i Jakobsbrevet : En analys av tungans funktion och relevansen av judisk vishetstradition och hellenistisk filosofi för tolkning av perikopen Jak 3:1-12

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Hanna Sundén; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Jakobsbrevet innehåller många förmaningar om hur en människas tro måste stämma överens med hennes handlingar. Vad säger författaren till Jakobsbrevet om tungan och talet? Är uttrycken om tungan och talet självständiga formuleringar eller har författaren influerats av annan biblisk litteratur? Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken funktion begreppet ἠ γλῶσσα (tungan) har i Jakobsbrevets tredje kapitel, verserna 1-12. LÄS MER

 4. 4. “And God saw that it was good”: ecotheology and ecclesial environmental work

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Philipp Kuhn; [2019]
  Nyckelord :ecotheology; anthropocentrism; creation; Catholic Church; Christianity and nature; human ecology; Social Sciences;

  Sammanfattning : Theology has, also as result of the critique directed at it, undergone an ecologization that takes shape in ecotheology. It is theology’s attempt to deliver answers to the ecological crisis. LÄS MER

 5. 5. Logos som frälsningsredskap? Kopplingar mellan soteriologi och Jesus som Guds "Logos". : En studie av Logos-begreppet i Johannesevangeliet och Jakobsbrevet.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Bibelvetenskap

  Författare :Simon Iversen; [2019]
  Nyckelord :Logos; Frälsning; Soteriologi; Kosmologi; Johannes prologen; Johannesevangeliet; Jakobsbrevet; Jesus; Bibelvetenskap; Exegetik; Joh 1:1-14; 4:37; 5:24; 8:51; Jak 1:18; 1:21; 1:22; 1:23;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utforska betydelsen av Logos-begreppet hos två nytestamentliga författare, och sedan ta ställning till om det finns någon koppling mellan texternas användning av begreppet. Vid jämförelsen av Logos-begreppet kommer jag fram till att de båda författarna använder sig av Logos, dels på liknande sätt, men att de skiljer sig på vissa saker. LÄS MER