Sökning: "Jesus"

Visar resultat 1 - 5 av 302 uppsatser innehållade ordet Jesus.

 1. 1. Griesbach Rethought: The Synoptic Problem Reviewed The Griesbach Hypothesis (Two-Gospel Hypothesis) Examined in Light of Ancient Compositional Book Production

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Mattias Dufvevind; [2022-02-03]
  Nyckelord :Jesus; Gospels; Two-Document hypothesis 2DH ; Two-Gospel hypothesis 2GH ; Griesbach; Farrer-Goulder-Goodacre hypothesis FGG ; Matthew-Conflator hypothesis MCH ; Markan posteriority; Synoptics; Synoptic Problem;

  Sammanfattning : This paper investigates the Two-Gospel hypothesis from an ancient compositional book-producing practices. Mark is seen as the middle term and most important is the theoretical framework of book production in antiquity through which we need to view the Gospels. LÄS MER

 2. 2. Jag pratar gärna om Jesus eller Muhammed men rör inte min tro : En kvalitativ intervjustudie om det representativa klassrummet och eleven som resurs under religionskunskapslektionerna.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ellen Tinggren; [2022]
  Nyckelord :Representation; resurs; religion; konflikt; kulturellt kapital; socialt kapital; Pierre Bourdieu;

  Sammanfattning : This study presents the ways secondary school students and their teachers view representation in religious education lessons and how to use the students as a resource for education. With the help of eight qualitative interviews with three certified religious education teachers and five of their students, material was collected to be analysed and discussed in the light of earlier research and Pierre Bourdieu’s theory on religious and symbolic capital. LÄS MER

 3. 3. Lärobokens Jesus : En läroboksanalys över världens mest kända person i svenska läroböcker mellan 1860–2020

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Elin Hamberg; [2022]
  Nyckelord :Jesus; läroböcker; sekularisering; skola; kristendom;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur Jesus skildras i svenska läroböcker i religionskunskap mellan 1860–2020 samt diskutera varför det finns skillnader över tid med stöd av Selanders sekulariseringstes och Sørensen historiska analys. Metoden som använts är kvalitativ textanalys och materialet tio läroböcker mellan ovan angivna år. LÄS MER

 4. 4. Orsaker till sjukdom och lidande hos synoptikerna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Isak Lindstedt; [2022]
  Nyckelord :sjukdom synoptiker översikt grekiska; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : There are limited writings about sick individuals and their diseases in the Synoptic Gospels. In my thesis I have studied the etiology of diseases, the sick individuals, and how their manifestations of disease convey an understanding of their situation. I have also studied differences between the three Synoptic Gospels in this regard. LÄS MER

 5. 5. Uppväckande av döda i berättelsen av Lukas Likheter och skillnader i uppväckande av döda i Lukasevangeliet och Apostlagärningarna

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Magnus Pettersson; [2021-11-17]
  Nyckelord :Lukasevangeliet; Gospel of luke; Apostlagärningarna; Acts of the apostles;

  Sammanfattning : Sammandrag Denna uppsats vill analysera berättelserna om hur döda uppväcks så som det beskrivs av Lukas i Lukasevangeliet och Apostlagärningarna. Med hjälp av en narrativkritisk analys ska jag undersöka likheter och skillnader i hur uppväckandet går till och jämföra det med andra berättelser som handlar om när döda uppväcks. LÄS MER