Sökning: "Jeton Krasnici"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jeton Krasnici.

 1. 1. Samtalsmetodik i yrkesrollen som socionomer : En kvalitativ studie om skolkuratorer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jeton Krasnici; Jennifer Policarpio; [2021]
  Nyckelord :Children and teenagers; conversation; conversation methodics; empathy; internship; learning by doing; social worker education; school counselors.; Barn och ungdom; empati; learning by doing; praktik; samtal; samtalsmetodik; skolkurator.;

  Sammanfattning : En del socionomer kan uppleva obehag att samtala med människor som är i kris eller mår dåligt. Skolkuratorer är en av de som kan uppleva en osäkerhet huruvida de ska samtala med barn och ungdomar. LÄS MER

 2. 2. Samtalsmetodik i yrkesrollen som socionomer : En kvalitativ studie om skolkuratorer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Jennifer Policarpio; Jeton Krasnici; [2021]
  Nyckelord :children and teenagers; conversation; conversation methodics; empathy; internship; learning by doing; social worker education; school counselors; barn och ungdom; empati; learning by doing; praktik; samtal; samtalsmetodik; skolkurator;

  Sammanfattning : En del socionomer kan uppleva obehag att samtala med människor som är i kris eller mår dåligt. Skolkuratorer är en av de som kan uppleva en osäkerhet huruvida de ska samtala med barn och ungdomar. LÄS MER