Sökning: "Jewish author"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Jewish author.

 1. 1. ”Där hjärtat bultar lite hårdare” : En kvalitativ intervjustudie om intendenters personliga relation till museisamlingar och skapande av informella föremålshierarkier i museimagasinen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Sabina Khamoshi; [2020]
  Nyckelord :Museum Storerooms; Objects; Curatorship; Informal Object Hierarchies; Formal Object Hierarchies; Personal Object Hierarchies; Emotions; Object-Love; Material Punctum; Museimagasin; föremål; intendentskap; informella föremålshierarkier; formella föremålshierarkier; personliga föremålshierarkier; känslor; föremålskärlek; materiellt punctum;

  Sammanfattning : Introduction: This thesis investigates the relationships that curators have with the collections they oversee. The aim of the study is to learn how this relationship shapes the curators, the objects, and the storeroom itself. An additional purpose is to see whether this relationship creates and maintains a hierarchy of objects in the storerooms. LÄS MER

 2. 2. Från skam till självaktning : En tematisk läsning av judisk identitet i Jascha Golowanjuks Främmande fågel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Jessica Haas Forsling; [2020]
  Nyckelord :Antisemitism; Golowanjuk; Jewish self-hatred; Jewish identity; Jewish author; Swedish Jewish author;

  Sammanfattning : This essay offers a thematic analysis focusing specifically on antisemitic motifs, in Jascha Golowanjuk’s novel Främmande fågel (1944). The Jewish identity of the protagonist is analyzed as a parallel development to his other identity processes, in which his artistry as a violinist is especially emphasized. LÄS MER

 3. 3. Stentavlor för 2000-talet : En studie om teologiska utläggningar av dekalogen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Martin Mård Sundström; [2020]
  Nyckelord :Decalogue; Ten Commandments; Roman Catholic; Reformed Evangelical; Jewish; covenant; Euthyphro; Biblical hermeneutics; Biblical law; Dekalogen; budorden; romersk-katolsk; reformert evangelikal; judisk; förbund; Eutyfron; bibelsyn; hermeneutik; biblisk lag;

  Sammanfattning : Due to the lack of comparative studies referring to so-called values among the Jewish and Christian faith, the following study examines various interpretations of the Decalogue in the Hebrew Bible. These expositions originate from the Roman Catholic, Jewish and Reformed Evangelical tradition. LÄS MER

 4. 4. Jak 1:13, 1 Kor 10:13 och πειρασμóς: Ett intertextuellt studium av Jakobsbrevet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Leonhard Franke; [2017]
  Nyckelord :Temptation; πειρασμóς; intertextuality; Jas 1:13; 1 Cor 10:13; defense of God.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : This study applies the method of intertextuality to interpret a possible dependance of Jas 1:13 on 1 Cor 10:13. Key to this study has been to analyse the use of the word for ”test” or ”temptation”: πειρασμóς, in the two texts'. LÄS MER

 5. 5. "Let us build an ark!" : Jonas De Geer and the negotiation of religion within radical nationalism

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Tomas Lundström; [2016]
  Nyckelord :radical nationalism; far right; right-wing extremism; radical right; antisemitism; islamophobia; catholicism; traditionalism; Jonas De Geer;

  Sammanfattning : This thesis illuminates meaning(s) of religion in a Swedish radical nationalist context. The empirical study is based on a critical text analysis of author Jonas De Geer, key ideology producer of Swedish radical nationalism. LÄS MER